Články

Články 2010

květen

Bajo2

"Prognóza: 5 sekúnd-4-3-2-1-INFARKT!"

Bajo5

"Ty, Ďuro, keď z toho aj siedmykrát spadneme,
pojdeme sa trochu zotavi do chaty."

 

 

Valid HTML 4.01 Strict

Valid CSS level 2.1!

Š 2005-2017 HO Bohemia Praha
S problémy nebo dotazy týkajícími se tohoto webového kontaktu se obrate na pavzv@volny.cz