Kronika

Kronika dokumentuje život oddílu od roku 1985. To znamená, že víc než 20let. V těch dávných dobách byl horolezecký oddíl součástí TJ BOHEMIA, která se skládala z turistického a horolezeckého oddílu. Všichni jsme se znali a účastnili se občas akcí jednoho nebo druhého oddílu. Proto kronika v těch začátcích dokumentuje dění jak v horolezeckém, tak v turistickém oddílu. V průběhu času se TJ BOHEMIA rozpadla, turistický oddíl zanikl a zůstal jenom oddíl horolezecký. Ten se také, po zvolení Špalka jako předsedy, rozdělil na dvě části. Odpadlíci založili jiný horolezecký oddíl ( HO Stará Rakouská). V našem oddílu se za dobu více než 20ti let vystřídali čtyři předsedové ( Lomcovák, Zvěřiňák, Špalek, Boubas), ale kolik bylo kronikářů, to už nevím. Současná kronikářka, Míša Kalašová, vede kroniku už dlouhou dobu. Konečně se podařilo kroniku alespoň částečně digitalizovat a tak tady teda je. Je ve formátu pdf a objem dat je dost značný. Rozdělil jsem ji na několik částí.

Bajo Bajo mlíko

Kronika1

Kronika1

Kronika2

Kronika2

Kronika3

Kronika3

Kronika4

Kronika4

Kronika5

Kronika5

Valid HTML 4.01 Strict

Valid CSS level 2.1!

© 2005-2017 HO Bohemia Praha
S problémy nebo dotazy týkajícími se tohoto webového kontaktu se obraťte na pavzv@volny.cz